Privacyverklaring

Transparantie en digitale veiligheid zijn belangrijke uitgangspunten van de dienstverlening van Koman Bouwbedrijf. Wij hechten veel waarde aan het creëren van een helder beeld met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring brengen wij u daarvan op de hoogte.

Voor wie geldt deze Privacyverklaring?

Alle personen van wie Koman Bouwbedrijf Persoonsgegevens verwerkt, dit zijn:

 • Klanten van Koman Bouwbedrijf
 • Alle personen die contact opnemen met Koman Bouwbedrijf
 • Potentiële klanten waarmee Koman Bouwbedrijf contact mee heeft gehad of gaat hebben
 

Verzameling van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende door u verstrekte Persoonsgegevens:

 • Contactgegevens en overige Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze dienstverlening
 • Contactgegevens en overige Persoonsgegevens die zijn ingevuld op de Website of in formulieren die zich op de Website bevinden
 • Contactgegevens en overige Persoonsgegevens die zijn verkregen tijdens introductiegesprekken en evenementen
 

Wij verwerken de volgende Persoonsgegevens die zijn verkregen via of gecreëerd door onze website en overige elektronische technologieën:

 • Uw IP-adres.
 

Wij verwerken de volgende Persoonsgegevens die zijn verkregen uit overige bronnen:

 • Persoonsgegevens aanwezig op publiekelijk toegankelijke social media platforms en zakelijke websites
 • Persoonsgegevens aanwezig in zakelijke registers, zoals de Kamer van Koophandel
 

Bij Koman Bouwbedrijf slaan wij de volgende informatie van u op:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Btw-nummer (indien nodig)
 • Contactpersoon binnen het bedrijf
 

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw Persoonsgegevens. Indien u gebruik wilt maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via koman@hetnet.nl wij zullen uw verzoek dan in beginsel binnen een maand verwerken. Ingeval uw verzoek niet binnen een maand kan worden verwerkt, zullen we binnen die periode melden wat hiervoor de reden is.

Gebruik van Persoonsgegevens

Koman Bouwbedrijf gebruikt uw Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het verwezenlijken van de (geautomatiseerde) diensten waarvoor u ons de opdracht heeft gegeven.
 • Uw Persoonsgegevens worden gebruikt om de opdracht af te ronden en te leveren. Bovendien zetten wij deze gegevens in om u achteraf te helpen bij het gebruik van het product of dienst of eventuele garantievragen.
 • Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het in standhouden van contact met u over de bij ons afgenomen of in de toekomst af te gaan nemen producten en/of diensten.
 • Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van informatieve digitale berichten over nieuwe producten en/of diensten. Met deze berichten houden wij u op de hoogte over uitbreiding en verbetering van onze diensten en producten. Ieder informatief digitaal bericht bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor de mailinglijst.
 • Uw Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het inplannen van persoonlijke zakelijke afspraken op ons kantoor of een andere locatie.
 • Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het perfectioneren van onze producten en diensten, om die reden kunnen wij u vragen een feedbackformulier in te vullen, deelname hieraan is uiteraard vrijwillig.
 • Wij kunnen in bepaalde gevallen foto’s van en gerealiseerde projecten delen via Social Media. Voorafgaand aan een plaatsing zult u hierover op de hoogte worden gesteld en kunt u zich bij ons melden indien u niet wilt dat uw gerealiseerd project word gepubliceerd.
 • Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 

 

Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken nooit lukraak Persoonsgegevens, dit gebeurt te allen tijde op basis van één van de uitgewerkte rechtsgronden.

 • Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van uw toestemming.
 • Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van een overeenkomst of op uw verzoek vóór sluiting van een definitieve overeenkomst. Een dergelijke overeenkomst wordt aangegaan wanneer u gebruik maakt van onze producten en/of diensten.
 • Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting.
 • Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. Op basis van een gerechtvaardigd belang kunnen wij u onder meer uitnodigen voor bepaalde evenementen van Koman Bouwbedrijf.
 

Doorgifte aan derden

In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om uw Persoonsgegevens te delen met derden. Dit is uiteraard afhankelijk van de omstandigheden en in een dergelijk geval komen wij overeen dat deze partijen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan en alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarmee wij uw gegevens hebben verkregen.

 • Uw Persoonsgegevens zullen met derden worden gedeeld indien wij hiertoe verplicht zijn op grond van een rechterlijke uitspraak of wettelijke bepaling.
 • Uw Persoonsgegevens zullen nimmer gedeeld worden voor commerciële doeleinden van derden.

 

Bewaren van persoonsgegevens 

Uw Persoonsgegevens worden door ons bewaard als identificeerbaar gegeven, voor zolang als het nodig is voor de doeleinden waarvoor het verzameld is. Bij het bewaren van uw Persoonsgegevens zullen wij ons maximaal inspannen om de gegevens juist en volledig te houden. Indien gegevens onjuist of achterhaald blijken, zullen ze worden gewist. Zoals eerder vermeld in deze Privacyverklaring is het daarnaast mogelijk om uw toestemming voor het bewaren van de Persoonsgegevens in te trekken. Indien u deze toestemming intrekt, zullen wij overgaan tot het verwijderen/vernietigen van al uw opgeslagen Persoonsgegevens.

 

Veilige gegevensoverdracht

Alle Persoonsgegevens die wij verzamelen worden deugdelijk beveiligd. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen tegen gebruik, vernietiging, verlies, wijziging, misbruik of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Bovendien worden uw gegevens versleuteld en maakt Koman Bouwbedrijf gebruik van erkende stabiele- en veilige diensten en systemen.

 

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Aanpassing in de privacyverklaring zal op deze pagina bekend gemaakt worden en worden toegelicht. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u per mail op de hoogte brengen.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.